Nes på Romerike. Gardshistorie, bind IVKildeinformasjon