Skifteprotokoll 1843 - 1853 Sør-Gudbrandsdal sorenskriveriKildeinformasjon