Kilde: Artikkel i Gausdøl'n Februar 2004 (S55) 

Foreslå en endring: Kilde: Artikkel i Gausdøl'n Februar 2004 (S55)